bus auto fiets
Menu

Update De Staal

Leuk dat u deze speciale webpagina bezoekt!
Op deze plek brengen wij u graag op de hoogte van de laatste stand van zaken van ons project De Staal.

Wat ging er aan vooraf?

De gemeente Delft heeft begin 2016 het nieuwe stadskantoor in het centrum van de stad in gebruik genomen. Op dat moment is een deel van de gemeentewerf (met kantoorgebouw) aan de Staalweg vrijgekomen. Deze locatie is gelegen bij de afrit Delft van de snelweg A13 en maakt deel uit van bedrijven- en kantorenterrein Delftse Poort.
De gemeente wil de voormalige gemeentelocatie en de omliggende openbare ruimte laten herontwikkelen. Onder andere op basis van het 'Ambitie Document Staalweg' heeft de gemeente Delft in 2017 een tender uitgeschreven voor de herontwikkeling van de locatie aan de Staalweg. 
In november 2018 heeft de gemeente Delft bekend gemaakt dat Novaform is gekozen als ontwikkelaar voor het plan De Staal.

Update plan

Het team van Novaform is samen met de gemeente en overige stakeholders aan de slag gegaan om het ontwerp verder uit te werken. Ook zijn we gestart met het ontwerp van de verschillende woningen en appartementen, de inrichting van het openbaar gebied en de invulling van de commerciële ruimtes (kantoren en bedrijfsruimtes) in het plan. Ook de bestaande infrastructuur is onder de loep genomen.

Voor de realisatie van dit project is het bijvoorbeeld nodig om aanpassingen te doen aan een bestaande waterkering van het Hoogheemraadschap. In goed overleg met alle betrokkenen is het gelukt om deze aanpassingen te integreren in het ontwerp.

Op 8 juli 2020 hebben we aan alle betrokkenen en geïnteresseerden een tussenstand van het ontwerp gepresenteerd. Op het huidige terrein van De Staal is door Novaform een informatiecentrum ingericht. Aan de hand van informatiepanelen en een maquette van het project is de laatste stand van het ontwerp en een indicatie van de planning voor het vervolg van het project toegelicht.

Als u op de afbeelding klikt, krijgt u alle informatie volledig in beeld.

Wat is er de afgelopen periode onder andere gebeurd?

Tijdens de toelichting is naar voren gekomen dat het plan op een aantal onderdelen is gewijzigd ten opzichte van het ontwerp van de tenderinzending. Uiteraard is de verwerking in lijn met beelden zoals gepresenteerd in de tenderfase. Het plan is echter wel op enkele onderdelen verbeterd: zo is de entree van de bedrijfsruimtes op het verhoogde maaiveld anders vormgegeven en meer zichtbaar geworden vanaf de nieuwe Staalweg. Daarnaast is het appartementengebouw dat op de kop (noordzijde) van de parkeergarage ligt, anders van vorm geworden, zodat er op het dak van de parkeergarage een plein met verblijfskwaliteit ontstaat.

Uiteraard is er ook hard gewerkt aan de uitwerking van de architectuur van de eengezinswoningen en woongebouwen. Ook op het gebied van duurzaamheid is het plan verder uitgewerkt. Zo komt er veel water en groen in het plan en worden de gebouwen in de nieuwe wijk aangesloten op een eigen warmte- en koude bron (WKO).

De uitwerking heeft geleid tot het onderstaande beeld.
Als u op de afbeelding klikt, krijgt u alle informatie volledig in beeld.

Verslag van de informatiedag op woensdag 8 juli 2020

Vanwege de coronaregelgeving waren alle geïnteresseerden op een vooraf gereserveerd tijdsmoment ingedeeld. Dit maakte het mogelijk dat iedereen op een veilige manier de bijeenkomst kon bezoeken. Door de indeling in tijdsblokken was het mogelijk om de drukte te doseren zodat er voor iedereen voldoende tijd en gelegenheid was om vragen te stellen en met de projectontwikkelaar in gesprek te gaan.

Bij de bijeenkomst was ook een afvaardiging van de gemeente Delft aanwezig; wethouder mevrouw Schrederhof heeft de bijeenkomst bezocht. Uiteindelijk zijn circa 35 geïnteressseerden naar de bijeenkomst in het informatiecentrum geweest. Een mooie opkomst. We kijken dan ook terug op een geslaagde bijeenkomst!

Vragen en antwoorden

Tijdens de bijeenkomst hebben we veel positieve reacties ontvangen op het project. Uiteraard zijn er ook veel vragen gesteld. Hiervan vindt u onderstaand de highlights:

Bestemmingsplan

Het proces om het bestemmingsplan te wijzigen en daarmee het project mogelijk te maken, ziet er in hoofdlijnen als volgt uit:

Voorontwerp ter inzage en informeren omgeving
Juli 2020
De Staal Delft
Ontwerp bestemmingsplan ter visie
Juni 2021
De Staal Delft
Behandelen en opstellen nota van zienswijzen
September 2021
De Staal Delft
Vaststelling bestemmingsplan door de Raad
1e kwartaal 2022
De Staal Delft
Bestemmingsplan ter inzage
1e kwartaal 2022
De Staal Delft
Onherroepelijk bestemmingsplan (indien geen beroep)
2e kwartaal 2022
De Staal Delft
Ambitie start verkoop De Staal
Medio 2022
De Staal Delft
De Staal Delft
Legenda
De Staal Delft

Planning

Tijdens de informatiebijeenkomst is de globale realisatieplanning van het project aan de hand van een aantal panelen gepresenteerd. Onderstaande afbeeldingen geven de belangrijkste informatie weer. Als u op de afbeelding klikt, krijgt u alle informatie volledig in beeld.

Ambitie start verkoop

Op basis van de input die we hebben ontvangen van alle geïnteresseerden werken wij nu aan het afronden van het ontwerp van de koopwoningen. We verwachten najaar 2021 de eerste indicatieve verkoopprijzen te kunnen geven. De prognose voor start verkoop is in het voorjaar van 2022.

Tot slot
We willen u bedanken voor uw betrokkenheid en interesse tot nu toe. We werken met het hele team hard aan de verdere voorbereiding van project De Staal met als doel een grootse wijk te gaan realiseren op deze prachtige plek in Delft.

Sluit en geef nog een woning op
{{interestList.plots.length}}
{{plot.PlotNr}}. {{plot.PlotType}}

Tip:
Voeg meerdere
woningen toe

Update

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van dit project?

Blijf op de hoogte